top of page
Search

Njoftim për Mundësi Punësimi: Asistent(e) Administrativ(e)

Princeton School of Prishtina është në kërkim të profesionistëve të motivuar dhe të organizuar për të ju bashkuar ekipit tonë si Asistent(e) Administrativ(e).


Detyrat dhe Përgjegjësitë:

 • Sigurimi i mbështetjes administrative të plotë për drejtuesit dhe anëtarët e ekipit të shkollës.

 • Menaxhimi i kalendarëve, planifikimi i takimeve dhe koordinimi i mbledhjeve/ takimeve.

 • Përgatitja dhe redaktimi i korespondencave, raporteve dhe prezantimeve.

 • Menaxhimi i komunikimit me palë të interesit, përfshirë telefonatat dhe email-at.

 • Ruajtja dhe organizimi i skedarëve, dokumenteve dhe regjistrave të zyrës.

 • Koordinimi i logjistikës për ngjarje, konferenca dhe mbledhje.

 • Bashkëpunimi me ekipet e brendshme për të siguruar veprimtarit e shkollës dhe komunikim efektiv.


Kualifikimet:

 • Aftësi shumë të mira organizimi dhe menaxhimi kohor.

 • Vëmendje e veçantë për detaje dhe saktësi.

 • Aftësi shkëlqyese komunikimi me shkrim dhe me fjalë.

 • Zgjuarsi në Microsoft Office Suite (Ëord, Excel, PoëerPoint, Outlook).


Procesi i Aplikimit:

Për të aplikuar për pozitën e Asistent(e) Administrativ(e), ju lutemi dërgoni CV-në tuaj në adresen e mëposhtme info@princetonprishtina.school.

410 views

Recent Posts

See All

Regjistrimet kanë filluar!

Princeton School of Prishtina është duke mirëpritur numër të jashtëzakonshëm të të interesuarve për regjistrim në të gjitha nivelet nga parashkollori deri në klasë të 9-të. Prindër të vetëdijshëm që

Comments


bottom of page